Jang Kều: Để một Việt Nam không ngừng mơ ước…

Mỗi cá nhân cần dám theo đuổi những gì mà mình thực sự say mê. Có say mê thì mới dấn thân. Và có dấn thân thì mới mang đến những thành tựu. Nhưng quan trọng là dù làm bất cứ công việc gì thì cũng không nên chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy có trách nhiệm với những vấn đề chung, là môi trường, là văn hoá, là vận mệnh của đất nước… Những điều đó đang dẫn lối hành trình làm thiện nguyện của cô và các cộng sự.
Jang Kều: Để một Việt Nam không ngừng mơ ước… ảnh 1
Tin bài liên quan