IVS sẽ tăng vốn lên 370 tỷ đồng

IVS sẽ tăng vốn lên 370 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS – HNX) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn từ 161 tỷ đồng lên 370 tỷ đồng.

Cụ thể, IVS sẽ phát hành thêm 20,9 triệu cổ phiếu. Trong đó, chào bán 16,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá bán 10.000 đồng/cp; chào bán 4 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược và các nhà đầu tư lớn với giá dự kiến 12.000 đồng và 800.000 cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn cho CBCNV với giá bán 10.000 đồng/cp.

Tổng số tiền dự kiến thu được là 217 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng khoán cho bộ phận nghiên cứu, phân tích 30 tỷ đồng, bổ sung vốn kinh doanh cho các chi nhánh 40 tỷ đồng; đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh, mạng lưới khách hàng 2 tỷ đồng; bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh 100 tỷ đồng và cho hoạt động giao dịch ký quỹ 45 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu dự kiến 64,71 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17,53 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 6%.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%