Investip: cổ đông yêu cầu lập lại báo cáo tài chính

Investip: cổ đông yêu cầu lập lại báo cáo tài chính

(ĐTCK) ĐHCĐ của CTCP Sở hữu công nghiệp (Investip) với chưa đầy 20 cổ đông dự họp, song đã kéo dài đến hơn 12 giờ trưa mới kết thúc với nhiều câu hỏi chất vấn gay gắt.

Tại ĐHCĐ, Ban lãnh đạo Công ty cho biết, trong năm 2011, hoạt động truyền thống của Công ty là tư vấn đầu tư, dịch vụ sở hữu công nghiệp bị ảnh hưởng nhiều do kinh tế thế giới khó khăn. Ngoài ra, hoạt động đầu tư tài chính cũng gặp khó khăn dẫn đến khoản thua lỗ gần 9 tỷ đồng. Cụ thể, trong năm 2011, Investip đạt doanh thu 23 tỷ đồng, LNTT 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do trích lập dự phòng đầu tư tài chính 9,99 tỷ đồng, Công ty này đã lỗ 8,76 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn 845 triệu đồng.

Trước kết quả kinh doanh thua lỗ gần hết vốn chủ sở hữu, đại diện phần vốn nhà nước, SCIC bày tỏ quan điểm không chấp thuận các số liệu trên BCTC năm 2011 và yêu cầu Ban lãnh đạo, Ban Kiểm soát làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm cá nhân liên quan đến những yếu kém trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty cho rằng, không thể tìm được người để quy trách nhiệm cá nhân, vì HĐQT đã ra nghị quyết đầu tư chứng khoán nay đã từ nhiệm hết.

Về khoản đầu tư chứng khoán bắt đầu từ năm 2007 nhưng đến năm 2011, Công ty mới trích lập dự phòng, đại diện SCIC cũng yêu cầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát Investip rà soát lại thời điểm, thủ tục, quy trình và thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính cho đúng với quy định tại Thông tư 228 do Bộ Tài chính ban hành năm 2009. Giải thích BCTC đã được kiểm toán thực hiện và công ty kiểm toán sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có sai sót của Ban lãnh đạo Công ty đã không được đại diện SCIC và một số cổ đông chấp nhận.

Ngoài ra, SCIC cũng yêu cầu Investip phải nộp các khoản thu cổ phần hóa và hạch toán lãi chậm nộp để giải quyết xong các thủ tục cổ phần hóa Investip kéo dài từ năm 2007. Kết thúc ĐHCĐ, chỉ có 51% cổ đông dự họp có quyền biểu quyết thông qua BCTC năm 2011 của Investip.         

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%