INN: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Bao bì và In Nông nghiệp ( INN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 30/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp. Lô 3, CN3, khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%