[Infographics] Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đạt 30 tỷ USD

9 tháng năm 2019, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 30,02 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tăng trưởng chủ yếu đạt được từ tăng giá trị xuất khẩu lâm sản chính.
[Infographics] Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đạt 30 tỷ USD ảnh 1
Tin bài liên quan