[Infographics] Tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 11, sáng 30/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tin bài liên quan