[Infographics] Tăng trưởng của các khu vực kinh tế 9 tháng năm 2019

Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2019, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 52,6% vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.
[Infographics] Tăng trưởng của các khu vực kinh tế 9 tháng năm 2019 ảnh 1
Tin bài liên quan