[Infographics] Định danh điện tử có giá trị pháp lý trong giao dịch

Đáp ứng các yêu cầu và quy định của bên cung cấp dịch vụ, định danh điện tử có giá trị pháp lý tương đương với việc sử dụng giấy tờ định danh tương ứng trong đời thực.
[Infographics] Định danh điện tử có giá trị pháp lý trong giao dịch ảnh 1
Tin bài liên quan