[Infographics] Cả nước xuất siêu hơn 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,7 % và nhập khẩu tăng 2,1 % so với cùng kỳ năm 2019; cả nước xuất siêu 3,05 tỷ USD.
[Infographics] Cả nước xuất siêu hơn 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm ảnh 1
Tin bài liên quan