[Infographics] Bước phát triển của công nghiệp - thương mại Việt Nam

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam triển khai được 10 năm đã mang lại kết quả tích cực, góp phần kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu, cân đối cung cầu, phát triển ngành công thương.
[Infographics] Bước phát triển của công nghiệp - thương mại Việt Nam ảnh 1
Tin bài liên quan