[Infographics] Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7/2020

Từ tháng 7/2020, nhờ lương cơ sở tăng, lương của cán bộ, công chức sẽ tăng từ 148.500 - 880.000 đồng tùy theo ngạch, bậc.
[Infographics] Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7/2020 ảnh 1
Tin bài liên quan