[Infographics] 3 kịch bản xử lý vấn đề tại trạm BOT Cai Lậy

Bộ Giao thông vận tải đã đưa ra 3 kịch bản xử lý vấn đề tại trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang.
[Infographics] 3 kịch bản xử lý vấn đề tại trạm BOT Cai Lậy ảnh 1
Tin bài liên quan