[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Kazakhstan

25 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Kazakhstan liên tục được củng cố và phát triển. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển tích cực.
Tin bài liên quan