[InfoGraphic] Những nội dung quan trọng của Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019

(ĐTCK) Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 mới được công bố. Đây là lần đầu tiên một "sách trắng" về doanh nghiệp Việt Nam được đưa ra công chúng. "Sách trắng" là tài liệu quan trọng đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương. Đầu tư Chứng khoán xin giới thiệu một vài thông tin chủ đạo trong "sách trắng".
[InfoGraphic] Những nội dung quan trọng của Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019 ảnh 1
Tin bài liên quan