[Infographic] Hơn 64.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Tính chung 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.
[Infographic] Hơn 64.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ảnh 1
Tin bài liên quan