[Infographic] Hệ thống thoát nước và quản lý nước thải đô thị ở Việt Nam

Từ năm 1995 đến nay, Chính phủ đã xây dựng nhiều chính sách, ban hành nhiều văn bản pháp quy về vệ sinh môi trường đô thị cũng như đầu tư vào lĩnh vực này, trong đó có việc đầu tư xây dựng các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
[Infographic] Hệ thống thoát nước và quản lý nước thải đô thị ở Việt Nam ảnh 1
Tin bài liên quan