[Infographic] Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, bội chi ngân sách nhà nước năm 2018 là 204.000 tỷ đồng (3,7% GDP).
[Infographic] Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 ảnh 1
Tin bài liên quan