[Infographic] Doanh thu thương mại điện tử dự báo đạt 10 tỷ USD vào năm 2020

Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam sẽ có những bước phát triển đột phá trong những năm tới với mức độ tăng trưởng gấp 2 lần, từ mức 5 tỷ USD năm 2016 lên 10 tỷ USD năm 2020.
[Infographic] Doanh thu thương mại điện tử dự báo đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 ảnh 1
Tin bài liên quan