[Infographic] 10 cải tiến của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong năm 2018

Đấu thầu qua mạng là một thành phần quan trọng của Chính phủ điện tử.
[Infographic] 10 cải tiến của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong năm 2018 ảnh 1
Tin bài liên quan