INC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (8%)

 

CTCP Tư vấn đầu tư IDICO CTT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Tư Vấn Đầu Tư IDICO, địa chỉ: Số 100 Đường D2, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM vào ngày 16/09/2019 như sau:

· Nhận bằng tiền mặt: Mang theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

· Nhận bằng chuyển khoản: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ trên. CTCP Tư Vấn Đầu Tư IDICO chỉ chuyển khoản trả cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền (phí chuyển tiền do cổ đông chịu)

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%