IN4: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP In số 4 (IN4 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1.000đ/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 28/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In số 4 (Phòng Kế toán) bắt đầu từ ngày 28/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%