IN4: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (10%)

IN4: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (10%)


CTCP In số 4 (IN4 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:21/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019

Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu(1.000đ/cp)

- Thời gian thực hiện: 14/11/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Số 4 (Phòng Kế toán) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021