IN4: Ngày GDKHQ Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt (10%)


CTCP In số 4 (IN4 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        19/09/2014

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/ cổ phần).

- Thời gian thanh toán: 07/10/2014

- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In số 4 (Phòng Kế toán) từ ngày 07/10/2014 và xuất trình CMND.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%