IN4: Ngày GDKHQ Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt (10%)


CTCP In số 4 (IN4 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        19/09/2014

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/ cổ phần).

- Thời gian thanh toán: 07/10/2014

- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In số 4 (Phòng Kế toán) từ ngày 07/10/2014 và xuất trình CMND.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 145.81 -1.9 -1.3%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021