IMP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

 

Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:20/03/2015

- Lý do và mục đích:           Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện:                 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Nội dụng, thời gian và địa điểm đại hội: thông báo sau.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%