IMP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

 

Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM  (IMP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: 04 đường 30/04, phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ thông báo sau

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%