IME: Ngày GDKHQ Tham dự ĐHCĐ bất thường

 

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 929-931, Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Lấy ý kiến cổ đông về việc hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ.

+ Chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 31/12/2014) toàn bộ số tiền là 8.357.505.017 đồng.

+ Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 17%/vốn điều lệ lên 37%/vốn điều lệ (3.700 đồng/cổ phiếu).

+ Đăng ký sang nhượng cổ phần cho đối tác mới theo phương án của Hội đồng quản trị trình.

+ Sửa đổi điều lệ Công ty.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%