IME: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (15%)

CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 02/05/2018

- Địa điểm thanh toán:  

a/ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp, địa chỉ 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, quận 12, TP.HCM từ ngày 02/05/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%