IJC: CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (HOSE)


- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian thực hiện: Thứ hai, ngày 28/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Lucky Square – Trung tâm Thành phố mới Bình Dương.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%