IDV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2019 (15%)

IDV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2019 (15%)


CTCP  Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2019

- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/12/2019

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc, địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian thanh toán: vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 06/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (nếu có).

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021