Ảnh Internet

Ảnh Internet

IDV: Kinh doanh sút kém nhưng vẫn chia cổ tức 10%

(ĐTCK) Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2018 đã soát xét mà CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa công khai cho thấy hiệu quả kinh doanh đi xuống. 

Cụ thể, trong kỳ, Công ty ghi nhận 43,2 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, 37,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi lần lượt các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước là 56,7 tỷ đồng và 40,7 tỷ đồng.

Dù hiệu quả làm ăn sút kém so với cùng kỳ năm trước, Hội đồng quản trị IDV vừa chốt phương án chi trả cổ tức đợt I/2018. Theo đó, ngày 8/6 tới là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để ngày 25/6 tới, IDV sẽ thực hiện trả cổ tức 10% bằng tiền.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%