IDN: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền (10%)

 

Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (IDN - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018

Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: Ngày 27/04/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phầ in và Dịch vụ Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/04/2018 (xuất trình chứng minh nhân dân).  

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%