Ảnh Internet

Ảnh Internet

IDI đặt kế hoạch lợi nhuận 2017 tăng gần 80%

(ĐTCK) Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI), năm 2017, IDI đề ra kế hoạch doanh thu 3.558 tỷ đồng, giảm 12%, nhưng lợi nhuận sau thuế 178 tỷ đồng, tăng gần 80% so với thực hiện năm 2016; cổ tức dự kiến 8%.

Năm 2016, 49% doanh thu xuất khẩu của IDI đến từ khu vực châu Á, 45% đến từ châu Mỹ. Quý I/2017, IDI đạt doanh thu 947 tỷ đồng, tăng 16,3%; lợi nhuận sau thuế 25,5 tỷ đồng, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận quý I/2017 của IDI hoàn thành lần lượt 26,6% và 14,3% kế hoạch năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%