ICT: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện (ICT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2021

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/01/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%