ICN: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (20%)

CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 18/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,489.71

4.52 (0.3%)

 
VNIndex 1,489.71 4.52 0.3%
HNX 458.57 2.76 0.6%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%