ICI: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (1,5%)

CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICI - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/10/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%