ICG: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (5%)

 

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng (ICG – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện: 07/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng – 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc từ ngày 07/01/2016.

VNIndex

957.18

7.28 (0.76%)

 
VNIndex 957.18 7.28 0.76%
HNX 141.61 0.75 0.53%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%