IBD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP In Tổng hợp Bình Dương (IBD - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/02/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Tổng Hợp Bình Dương – Số 01 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/02/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%