IBC: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (10%)

Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (IBC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2018

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện:  19/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%