Theo IAV, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục đạt kết quả kinh doanh khả quan trong năm nay.

Theo IAV, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục đạt kết quả kinh doanh khả quan trong năm nay.

IAV tự tin về đích 2017

(ĐTCK) Những tháng cuối năm 2017, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tích cực tập trung hoàn thành chương trình công tác năm đã đặt ra, với các nội dung trọng tâm như đóng góp xây dựng văn bản pháp quy, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp; tuyên truyền, đào tạo về bảo hiểm; hợp tác, tự quản, đối ngoại/quan hệ quốc tế… IAV tin tưởng rằng, thị trường bảo hiểm, cả nhân thọ và phi nhân thọ, sẽ tiếp tục có kết quả kinh doanh khả quan khi khép lại năm 2017.

Đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy

IAV đã  đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô, Dự thảo Luật cạnh tranh, Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100 và Nghị định 12, Dự thảo Nghị định hướng dẫn bảo hiểm nông nghiệp, đóng góp ý kiến đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 98, Dự thảo Nghị định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Trong quá trình đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy, IAV đã đề xuất nhiều kiến nghị như không khống chế trần chi phí đối với chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động như tại Dự thảo Nghị định thay thế các nghị định về thuế; kiến nghị có văn bản hướng dẫn về giao dịch điện tử trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; sửa đổi, bổ sung những quy định hiện hành để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc chia sẻ thông tin nhằm mục đích phòng chống trục lợi bảo hiểm; kiến nghị đại lý bảo hiểm đã được cấp chứng chỉ của một doanh nghiệp bảo hiểm khác khi thay đổi làm đại lý cho một doanh nghiệp bảo hiểm mới chỉ cần thi phần sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp mới.

Đồng thời, tổng hợp các vướng mắc của các doanh nghiệp khi thực hiện Thông tư 329/2016/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng để kiến nghị với Bộ Tài chính giải quyết, tháo gỡ.

IAV tự tin về đích 2017 ảnh 1

 Ông Ngô Trung Dũng

Tuyên truyền, đào tạo về bảo hiểm

Bên cạnh công tác tuyên truyền thường xuyên qua website, Bản tin Bảo hiểm và Đời sống, hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm tuyên truyền thông qua các sự kiện do doanh nghiệp tổ chức, xuất bản Bản tin số liệu thị trường 6 tháng và 9 tháng năm 2017, IAV tiếp tục triển khai chương trình tuyên truyền bảo hiểm nhân thọ năm thứ hai; phối hợp với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tuyên truyền về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; thực hiện công tác tuyên truyền về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Về công tác tập huấn, đào tạo, IAV phối hợp với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức hội thảo tập huấn Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ngoài ra, IAV tổ chức khoá đào tạo giám định viên bảo hiểm xe cơ giới; tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm về phòng chống rửa tiền để các doanh nghiệp có thể hiểu cặn kẽ, đầy đủ về cách thức phòng chống rửa tiền, cũng như cách thức báo cáo; làm việc với với Tòa án nhân dân tối cao về việc phối hợp tổ chức hội thảo tuyên truyền về các kiến thức liên quan đến bảo hiểm cho các cán bộ tòa án địa phương…

Công tác hợp tác, tự quản

Đối với các công việc của khối bảo hiểm nhân thọ, IAV đã rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý đại lý và sử dụng thông tin được chia sẻ trên hệ thống AVICAD, cũng như tiến hành công tác sửa đổi hệ thống quản lý đại lý AVICAD; xây dựng quy chế làm việc cụ thể của ban pháp lý trong bảo hiểm nhân thọ, trong đó có nhiệm vụ phòng chống trục lợi bảo hiểm; thành lập nhóm nghiên cứu tổng hợp các vụ kiện điển hình trong bảo hiểm nhân thọ, nhất là các vụ kiện có yếu tố trục lợi để đề xuất với Tòa án nhân dân tối cao đưa thành án lệ; hỗ trợ 7 nhóm làm việc bảo hiểm nhân thọ được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề ra tại Hội nghị ngành ngày 31/3/2017.

IAV tự tin về đích 2017 ảnh 2

IAV cùng các doanh nghiệp thành viên tích cực đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy trong lĩnh vực bảo hiểm 

Đối với công tác hợp tác tự quản trong khối bảo hiểm phi nhân thọ, mới đây, IAV thực hiện các công tác trong kế hoạch phối hợp thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã thống nhất với Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm và Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

IAV cũng phối hợp với các ban bán chuyên trách bảo hiểm sức khỏe hoàn thiện Phụ lục 1 - Định nghĩa, khái niệm các thuật ngữ trong bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn; tiếp tục tham gia Ban soạn thảo xây dựng Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP; phối hợp cùng nhóm làm việc triển khai các công việc hiệu đính Bộ quy tắc điều khoản ICC 2009.

Đồng thời, IAV xây dựng khung quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới mẫu để các doanh nghiệp bảo hiểm tham khảo và đăng ký với Bộ Tài chính; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông xây dựng phương án kết nối cơ sở dữ liệu xe cơ giới của IAV với cơ sở dữ liệu của cơ quan này; xây dựng phần Phụ lục 1 - Định nghĩa các thuật ngữ trong bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn để các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng.

Bên cạnh đó, IAV tổ chức việc dịch Nghị định 119 và Thông tư 329 hướng dẫn Nghị định 119 sang tiếng Anh để các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước và nước ngoài tham khảo, sử dụng; tổ chức biên dịch, hiệu đính Bộ điều khoản hàng hoá, tàu biển năm 2009; thống nhất ban hành khuyến cáo chung về phí sàn thân tàu biển để các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên có cơ sở tham khảo khi hướng dẫn quản lý nghiệp vụ bảo hiểm tàu; nghiên cứu xây dựng khung quy tắc, điều khoản, điều kiện, biểu phí thống nhất trên toàn thị trường để các doanh nghiệp bảo hiểm tham khảo áp dụng cho một số sản phẩm bảo hiểm đã được pháp luật quy định cho các đối tượng phải mua bảo hiểm...

Công tác đối ngoại/quan hệ quốc tế

IAV đã cử đoàn tham dự Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC) lần thứ 43 tổ chức tại Lào; hỗ trợ AIC các công tác tổ chức khóa đào tạo cho các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN (AYIM) tại Hà Nội; cử cán bộ tham dự hội thảo nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trung tâm Phát triển văn hoá bảo hiểm nhân thọ Đông Phương (OLICD) của Nhật Bản và duy trì quan hệ đối ngoại với các hiệp hội bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ Nhật Bản, Hàn Quốc…

Đây là sự kiện thường niên, được tổ chức hàng năm tại các quốc gia ASEAN luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái tên quốc gia thành viên. Theo chương trình nghị sự Hội nghị Các nhà quản lý bảo hiểm, sẽ có các phiên họp Nhóm làm việc về tự do hoá dịch vụ tài chính, nhà quản lý Viện Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm ASEAN (AITRI), Ủy ban về tài trợ và bảo hiểm rủi ro thiên tai và các phiên họp chung, phiên họp toàn thể cùng với Hội đồng Bảo hiểm ASEAN.

Trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Bảo hiểm ASEAN có các phiên họp Hội đồng Bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh lần thứ 18 (COB 18), phiên họp Ủy ban Đào tạo bảo hiểm ASEAN lần thứ 15 (AIEC 15), phiên họp Nhóm nghiên cứu về rủi ro thiên tai lần thứ 10 (ANDREWS 10), phiên họp Hội đồng Bảo hiểm ASEAN lần thứ 43 (hội nghị chung cả 2 khối nhân thọ, phi nhân thọ và họp riêng từng khối nhân thọ, phi nhân thọ), phiên họp chung toàn thể giữa đại diện các cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN và các hiệp hội bảo hiểm các quốc gia ASEAN.

Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh, đào tạo nguồn nhân lực bảo hiểm cho thị trường ASEAN, vấn đề bảo hiểm rủi ro thiên tai khu vực ASEAN tiếp tục được thảo luận tại Hội nghị.

Ngoài các phiên họp và hội nghị chính thức, Viện Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm ASEAN còn tổ chức Hội nghị Bảo hiểm ASEAN vào ngày 20/11/2017 cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm, các chuyên gia bảo hiểm có cơ hội gặp gỡ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về các vấn đề chiến lược của ngành bảo hiểm và tìm kiếm cơ hội hợp tác; hội thảo về bảo hiểm vi mô khu vực ASEAN…

Đây cũng là giai đoạn nước rút của thị trường bảo hiểm năm 2017. IAV tiếp tục tích cực phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chương trình hoạt động năm 2017 đã được thông qua tại Hội nghị thường niên tổ chức hôi đầu năm và được bổ sung trong Hội nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ vào giữa năm.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là kết thúc năm 2017, các doanh nghiệp bảo hiểm đang dồn sức, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm. Với nỗ lực cao của cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm, cùng với kết quả đạt được tính đến thời điểm này, IAV tin tưởng rằng, thị trường bảo hiểm cả nhân thọ và phi nhân thọ sẽ tiếp tục có kết quả kinh doanh khả quan khi khép lại năm 2017.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông