I10: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

CTCP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (I10 – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,484.32

-0.87 (-0.06%)

 
VNIndex 1,484.32 -0.87 -0.06%
HNX 458.49 2.68 0.58%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%