HVX: Kế hoạch lỗ trong năm 2013

HVX: Kế hoạch lỗ trong năm 2013

(ĐTCK) Năm 2013, HVX dự kiến lỗ 39 tỷ đồng nếu phát hành cổ phiếu thành công và lỗ 60,5 tỷ đồng nếu phát hành thất bại.

CTCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX – sàn HOSE) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013.

 

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu không quá 21,46 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ, giá trị theo mệnh giá 214,6 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 1:1,16 (tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được mua thêm 1,16 cổ phiếu mới). Giá phát hành do HĐQT quyết định. Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung trên VSD và HOSE.

 

Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền từ đợt chào bán để hoàn tất việc mua lại Nhà máy xi măng Áng Sơn 2 của Công ty TNHH Cơ khi đúc Thắng Lợi, cũng như để tất toán, cấn trừ công nợ phát sinh từ việc lại nhà máy trên.

 

Dựa trên phương án phát hành này, năm 2013, HVX đưa ra dự kiến lỗ 39 tỷ đồng nếu phát hành cổ phiếu thành công và lỗ 60,5 tỷ đồng nếu phát hành thất bại. Kế hoạch doanh thu 653 tỷ đồng, nộp ngân sách 22 tỷ đồng và cổ tức 0%.

 

Cũng trong năm nay, HVX tiếp tục thực hiện việc sáp nhập CTCP Vicem Đà Nẵng theo nghị quyết ĐHCĐ 2012, đồng thời triển khai sáp nhập CTCP Đá Hòa Phát vào HVX.

 

Năm 2012, HVX đạt doanh thu 713,288 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 28,636 tỷ đồng, nộp ngân sách 27,018 tỷ đồng. HVX trích 20% lợi nhuận sau thuế cho các quỹ, phần lợi nhuận còn lại để trả nợ vay dài hạn. Cổ đông HVX đã thống nhất để lại phần cổ tức 2012 nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư mau dây chuyền săn xuất clinker cho Nhà máy xi măng Vạn Ninh (trước là Nhà máy xi măng Áng Sơn 2).

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%