HVT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

- Nội dung họp: Các vấn đề nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%