HVG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

CTCP Hùng Vương (HVG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: không có.

- Thời gian tổ chức: dự kiến 8h00 ngày 16/05/2014

- Địa điểm tổ chức: dự kiến Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

VNIndex

951.4

0.6 (0.06%)

 
VNIndex 951.4 0.6 0.06%
HNX 137.89 -1.14 -0.83%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%