HVA :Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (8%)

 

Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.

- Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 321 cổ phiếu HVA tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 25,68 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0,68 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 25 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở Công ty: Số 17, ngõ 12, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần theo văn bản công bố chính thức trên website của công ty. Quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân khi đến công ty làm thủ tục.

VNIndex

992.45

-10.63 (-1.07%)

 
VNIndex 992.45 -10.63 -1.07%
HNX 146.53 -1.18 -0.8%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021