HUT: Ngày GDKHQ Tham dự ĐHCĐ bất thường.

 

CTCP Tasco (HUT - sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng 20/12/2015 đến 26/12/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Điều chỉnh kế hoạch và nhu cầu vốn để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty cổ phần Tasco;

+ Các vấn đề khác.

VNIndex

940.46

1.43 (0.15%)

 
VNIndex 940.46 1.43 0.15%
HNX 140.46 0.47 0.34%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%