HUT: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (7%) và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

 

Công ty cổ phần TASCO (HUT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

a. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thực hiện: 16/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Tasco, địa điểm: Tầng 4, tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:
- Mã quyền mua: MIRHUT161
- Mã ISIN quyền mua: VNMIRHUT1611
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 03/03/2016 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 04/04/2016)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 89.883.313 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10:7 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 07 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Đối cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 654 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phần như sau: (654*7)/10 = 457,8 cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 457 cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ  hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là  10.000 đồng/cổ phần.
+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên được chào bán cho đối tượng khác (trừ số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
-  Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/03/2016 đến ngày 23/03/2016.
+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/03/2016 đến ngày 30/03/2016.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Tasco, địa điểm: Tầng 4, tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống, Đa, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tasco
+ Số TK: 2131.0000.177932
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%