HUDLAND: Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 97,8 tỷ đồng

HUDLAND: Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 97,8 tỷ đồng

(ĐTCK) BCTC năm 2012 sau kiểm toán của CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND cho thấy, năm qua, Công ty đạt doanh thu trên 560 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 97,8 tỷ đồng; thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 9.780 đồng.

Theo lãnh đạo HUDLAND, trong năm 2012, với việc triển khai nhiều biện pháp kinh doanh, các dự án của Công ty vẫn bán hàng tốt. Công ty đã chủ động thu xếp nguồn vốn và ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn, vì vậy, tổng nợ đến thời điểm 31/12/2012 giảm 51,45% so với cùng kỳ, hệ số nợ trên tổng tài sản dưới 1 lần.

Năm 2013, Công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 103,76 tỷ đồng, cổ tức chia tối thiểu 15% vốn điều lệ.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%