HU3: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng tiền năm 2014

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thanh toán: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)

- Thời gian thanh toán: 10/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 10/07/2015. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, sổ đăng ký cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%