HTL: Ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2016 (15%)

CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/04/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,164.2

-2.58 (-0.22%)

 
VNIndex 1,164.2 -2.58 -0.22%
HNX 237.37 -2.74 -1.16%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông