HTI: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (10%)

HTI: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (10%)


CTCP  Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 17/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/01/2020. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân, trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Để biết thêm chi tiết, cổ đông liên hệ theo số điện thoại: 0918701167 (anh Thọ); 0908764479 (anh Vũ).

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021